קהילה משיחית בית הישועה

אדון מביא אנשים לישועה בקהילה שלנו והיום יש בה:

Как написано в пророках:" Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня
благовествовать… исцелять… проповедовать… утешить… возвестить…"(Ис.41,1-3),
что и провозгласил Иисус войдя в синагогу.

(Лк.4,18-19)